Waga licząca AXIS BD15TL

CENA netto:
750,00 zł
CENA brutto:
922,50 zł

W magazynie

ILOŚĆ:

Wagi liczące serii BD/TL są przeznaczone do liczenia detali o jednakowej masie w magazynach, w kontroli produkcji, w sortowniach  itp. Funkcja liczenia detali bazuje na przeliczaniu masy jednostkowej detalu uzyskiwanej z pomiaru próbki detali lub wpisanej za pomocą klawiatury. Podczas liczenia wykorzystywany jest algorytm „uczenia się” korygujący niedokładności  przeliczeń.   Zastosowanie trzech wyświetlaczy wyników oraz  wykorzystywanie efektywnych metod  liczenia detali wyróżnia wagi serii BD/TL jako wyspecjalizowane narzędzia pracy, ale można je także  wykorzystywać do standardowych pomiarów masy.

Poza funkcjami związanymi z liczeniem, wagi te są wyposażone w wiele funkcji zwiększających ogólną efektywność pracy takich jak przechowanie wprowadzonej tary, rejestr sumujący, auto-zerowanie, pomiar w różnych jednostkach masy, dziennik serii pomiarów itd. Waga jest również wyposażona w bibliotekę danych, w której można wpisać cechy danego detalu (masa jednostkowa, domyślna liczność próbki i inne) i później się do nich odwołać.

Obciążenie max 15kg
Działka odczytowa(d) 1g
Rozmiar szalki 250x180mm
Legalizacja tak, nie