Wagosuszarka

Precyzyjne i solidne odważniki do wag

Wagosuszarki to urządzenia, stanowiące połączenie wagi laboratoryjnej i suszarki. Stosuje się je do określenia suchej masy w produkcji, zwanej również wilgotnością materiału. W metodach tak zwanej termograwimetrii, na jakiej działa wagosuszarka, wszystkie składniki ulatniają się podczas ogrzewania próbki. Są to tłuszcze, substancje aromatyczne, rozpuszczalniki organiczne, ale także dodatki chemiczne, woda oraz inne składniki, powstające w wyniku rozkładu termicznego jako elementy spalania.

Wilgotność materiałów jest to zbiór wszystkich składników, jakie występują w próbce, a które wyparowują z niej podczas procesu ogrzewania. Wagosuszarka jest wyposażona w precyzyjną wagę laboratoryjną oraz połączoną z nią komorą suszenia. Zapewnia ona stabilną temperaturę suszenia podczas pomiaru. Taka konstrukcja sprawia, że sposób pomiaru wilgotności względnej odbiega od metody uznanej za tradycyjną.

Wagosuszarki w atrakcyjnych cenach

Zdecydowana większość wagosuszarek ma umieszczoną komorę suszenia ponad komorą wagową, dzięki czemu w prostszy i szybszy sposób można analizować ubytki masy próbki. Kształt oraz wielkość urządzenia pomiarowego może być różna, ale wszystkie wagosuszarki mają jeden element jako niezmienny – separację komory ważenia względem komory suszenia.

Wagosuszarki mają szeroki i jasny ekran dotykowy, intuicyjną nawigację po menu a ich ekran dotykowy ułatwia odczyt i interpretacja danych. Nawigacja po niej odbywa się za pomocą menu, opartego na ikonach. Do obsługi nie potrzeba żadnego szkolenia, gdyż pomiar dokonuje się w prosty sposób. Wagosuszarka cena to kolejny atut urządzenia.